Després del 1-0. Per evitar els pitjors escenaris

0

La violència viscuda en la jornada de l’1 d’Octubre és inexplicable, no té justificació i ha deteriorat el nostre marc de convivència, la nostra imatge col·lectiva en el món i reflecteix, de manera extremadament preocupant, la incomprensible i irracional dinàmica per la qual, des de fa anys, es desenvolupa l’anomenat conflicte català. Un llarg camí que no ha incorporat la necessària combinació dels principis democràtic i de legalitat. Precisament perquè el primer permet modificar la legalitat a través de les vies i procediments oportuns, es pot exigir l’estricta adequació de tota actuació al marc legal. Quan els dos no avancen compassadament, la democràcia s’esquerda.

Avui, Catalunya reflecteix una realitat extremadament preocupant. L’amenaça de deteriorament de la convivència va acompanyada d’un dany notable al govern de les coses i al manteniment de la recuperació econòmica i l’ocupació.

Aquesta Declaració sumiria el país en una situació extraordinàriament complexa i de conseqüències desconegudes però, en qualsevol cas, molt greus. No només perjudicaria totes les opcions polítiques sinó que, el més preocupant, sotmetria la ciutadania catalana, sigui quina sigui la seva sensibilitat política, a una tensió de difícil control.

En el transcurs de les properes setmanes s’hauran d’explorar aquelles vies que permetin que la política, per impossible que pugui semblar, retorni a la via del diàleg i la transacció. I així cal reclamar una actitud activa, quan no de lideratge, del Govern i Parlament espanyol. El Cercle procurarà contribuir a aquesta nova etapa, aportant les seves consideracions i propostes.

El Cercle d’Economia, des de la seva pluralitat i amb una trajectòria de més de 60 anys a favor de la democràcia i el progrés social i econòmic, ha viscut de prop conjuntures d’una enorme gravetat. Avui, novament, estem davant d’una d’elles. Per això hem d’apel·lar al màxim esforç de ciutadans i institucions per recuperar el camí de la concòrdia i la trobada.

Barcelona, ​​octubre de 2017

Després del 1-0. Per evitar els pitjors escenaris

pdf, 526 KB

Descàrrega