El Cercle

Coherent amb els seus objectius fundacionals i la seva trajectòria històrica, el Cercle d’Economia és una associació cívica que busca contribuir a la millora de la qualitat del debat públic mitjançant l’emissió d’opinió independent sobre els principals reptes que condicionen el progrés econòmic, social i polític.

Una personalitat singular i d’una mirada plural coherent amb la complexa societat dels nostres dies

Els seus més de 1.300 socis i les seves 118 entitats col·laboradores fan del Cercle una entitat plural i independent de qualsevol tipus d’interès privat, sectorial o polític. La diversitat de perfils professionals i sensibilitats polítiques dels seus socis fa del Cercle una institució socialment molt transversal. Aquest tret dota el Cercle d’una personalitat singular i d’una mirada plural coherent amb la complexa societat dels nostres dies. La independència del Cercle respecte d'interessos sectorials o polítics de qualsevol tipus està basada en dos fets rellevants. Un, l’esperit de lliure pensament i opinió arrelat a l’entitat des de la seva fundació en els anys cinquanta del segle passat, i que s’ha manifestat en circumstàncies no sempre fàcils. Un altre, en el fet que el seu finançament es sosté únicament de les aportacions dels seus socis i entitats col·laboradores.

Pots llegir els estatuts del Cercle d'Economia aquí.

El Cercle defineix la seva activitat al voltant de tres grans eixos:

Un lloc de trobada

El Cercle és un espai de trobada i un fòrum de debat, obert a les diverses corrents i sensibilitats pròpies d’una societat oberta i plural.

Un centre d'opinió

Conseqüència d’aquest intens debat, el Cercle ha opinat sobre les grans qüestions de cada moment, a les que ha intentat aportar una visió compartida, allunyada d’interessos, encara que legítims, tenen caràcter gremial o sectorial.

Un nucli promotor d’iniciatives

Al llarg de la seva història el Cercle ha liderat o donat suport a iniciatives en àmbits diversos, procurant contribuir a conformar una societat oberta i plural i una economia dinàmica i innovadora capaç d'oferir oportunitats de millora a tots els ciutadans, especialment a aquells que més ho necessiten.

Junta Directiva

La Junta Directiva constitueix el màxim òrgan de govern del Cercle d’Economia en el període entre les Assemblees de Socis, de caràcter anual.
Al llarg de la seva història, les juntes directives s’han caracteritzat per la seva pluralitat i la seva renovació. Així, les diverses juntes que s’han succeït des de 1958, reflecteixen la pluralitat d’orientacions professionals i sensibilitats polítiques dels associats del Cercle. Al seu torn, d’acord amb la voluntat expressa dels fundadors, recollida en els Estatuts del Cercle, els presidents, i les seves respectives juntes, s’han renovat cada tres anys, sense que es consideri la possibilitat de mandats presidencials superiors a aquests tres anys. Aquesta característica estatutària ha resultat fonamental per al desenvolupament i dinamització del Cercle.

Entitats col·laboradores

El desenvolupament del Cercle va portar a la seva Junta Directiva, a inicis dels anys vuitanta, a plantejar-se com finançar la creixent activitat de l'Entitat, sense que això suposés trencar la tradició de mantener unes quotes d’associat moderades. Així, es va crear la figura de l’Entitat Col·laboradora com a instrument bàsic per a facilitar el funcionament del Cercle. En l'actualitat són 118 les entitats col·laboradores del Cercle d'Economia. Entre elles es troben entitats de personalitat i dimensió diversa, representatives dels diversos sectors de la nostra economia.

Totes les entitats col·laboradores

Endavant

Els socis

Des dels seus inicis, el Cercle d’Economia ha buscat ser un espai obert i dinàmic en què el protagonista fos el soci, amb les seves opinions i les seves propostes.
Amb aquest objectiu, al llarg d’aquestes dècades, s’ha organitzat jurídicament sota la forma d’associació. Aquesta figura associativa és la que millor facilita el desenvolupament d’aquesta vocació de diàleg, debat i propostes. Alhora, situa el govern de l’entitat en tots els seus associats. La transversalitat del perfil dels socis és la millor mostra de la personalitat del Cercle. Són persones procedents d’àmbits professionals diversos, amb sensibilitats socials, ideològiques i polítiques també diverses. Però que comparteixen l’objectiu de fer de l’entitat un espai on el debat, el diàleg i l’opinió es posen al servei de l’interès general de la societat, del bé comú, més enllà dels legítims i específics interessos de cada col·lectiu professional o polític. Actualment, el Cercle el conformen més de 1.300 socis. La gran majoria d’ells residents a Barcelona i Catalunya en general, si bé és també significatiu el nombre de socis residents a Madrid.

Si vols fer-te soci del Cercle d’Economia pots enviar-nos un email a: secretaria@cercledeconomia.com


També pots trucar-nos al: 93 200 81 66

Coneix la història del Cercle

Endavant
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona