Fundació

La història del Cercle s’ha anat definint, des de la seva constitució el 1958, al voltant del grup de persones que, en cada moment, comparteixen una similar sensibilitat i inquietuds davant aquells aspectes d’especial transcendència per a la nostra economia i societat.
La Fundació es va constituir el 16 de juliol de 1986, fent realitat una antiga aspiració que comença a manifestar-se a finals dels anys 60: la voluntat de complementar les tasques del Cercle i aprofundir en totes aquelles qüestions culturals, socials, econòmiques i polítiques que siguin d’interès general. Entre les activitats que la Fundació realitza anualment destaquen el Premi Ensenyament, que reconeix l’esforç dels centres educatius que potencien la generació del talent en entorns amb dificultats, el Premi al Patrocini i Mecenatge Empresarial, per a iniciatives en la creació d’ocupació, patrimoni cultural o voluntariat i el Premi José Manuel Lara a l'ambició i el propòsit empresarial que, tot i recordant la figura de l'expresident Lara, vol reconèixer la capacitat d’un projecte per passar de la infància a la maduresa.

Patronat i Consell d’Honor

La composició del Patronat i del Consell d’Honor, així com les línies d’actuació que defineixen a la Fundació, comparteixen la visió amb el Cercle per aprofitar al màxim les capacitats d’ambdues institucions.

Premis

  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona