Opinió

A més d’un lloc de trobada i de diàleg, el Cercle es defineix com un centre de formació d’opinió. L’objectiu de les opinions del Cercle és contribuir a la millora de la qualitat del debat públic i a la formació de l’agenda política sobre les qüestions més importants que en cada moment afecten al progrés econòmic, social i polític del nostre país.
La via més habitual a través de la qual el Cercle exerceix aquesta participació en el procés de formació d’opinió pública són les denominades “Opinions d’Actualitat”. Elaborades per la Junta Directiva, recullen les inquietuds i les propostes expressades pels socis en les diverses trobades, reunions i activitats de l’Entitat. El seu contingut busca transcendir els interessos empresarials i professionals particulars i les diferents sensibilitats polítiques dels socis per aconseguir posicionaments compartits davant qüestions d’especial complexitat i transcendència.

Per aquest motiu, les diverses “Opinions del Cercle” són percebudes per l’opinió pública i per als actors públics i privats, com a contribucions elaborades des de la independència i la pluralitat. Constitueixen un reflex de la posició de l’Entitat sobre algun dels problemes i reptes més rellevants de la història política, social i econòmica del nostre país des de mitjans del passat segle...

A l’arxiu

Explora l’arxiu

Continuar

Totes les notes d’opinió

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona