Sandra León i Josep Ramoneda

0


La desigualtat econòmica crea desigualtat política

Sandra León, politòloga i directora de l’Oficina de l’Alt Comissionat per la lluita contra la pobresa infantil i Josep Ramoneda, filòsof i escriptor, ens parlen de la desafecció i el descrèdit de la política en aquesta nova sessió del cicle “Com se salven les democràcies”, i assenyalen com la crisi de la democràcia té molt a veure amb la pèrdua d’eficàcia del sistema en garantir el benestar i la mobilitat social. La desigualtat econòmica crea desigualtat política, i està comprovat que la gent que viu en entorns desfavorits participa menys en el sistema de representació.

i es fan necessàries, doncs, intervencions contundents sobre la desigualtat en un moment en què, malgrat que macroeconòmicament s’ha tornat a les dades d’abans de la crisi, les fractures socioeconòmiques perduren i es reflecteixen en noves formes de vulnerabilitat.

S’ha d’assolir, urgentment i en definitiva, un equilibri entre eficàcia i legitimitat: eficàcia per exercir les funcions bàsiques del govern i garantir el benestar dels ciutadans, legitimitat entesa com la capacitat per generar la percepció que la democràcia és el millor sistema possible.