Eusebio Díaz Morera

President d'EDM Holding, S.A.
És actualment President de EDM Holding, SA, Societat matriu del Grup EDM dedicat exclusivament a la gestió patrimonial i la gestió d'actius. Llicenciat amb Premi Extraordinari en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (1967) i MBA per l'IESE (1969). Del seu recorregut professional cal destacar la seva responsabilitat com a Administrador General de PAS, SA, empresa dedicada a la gestió patrimonial i assessorament financer (1970-1989). Va ser President de Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona de 1978 a juny 1982. Aquest mateix any va ser president executiu de Banca Catalana de Juny 1982 a octubre 1982. A partir d'aquesta data va passar a ostentar la Presidència del Túnel del Cadí, CESA, companyia que explota la concessió del Túnel del Cadí i accessos. Va ostentar aquest càrrec fins al mes d'abril de 1989. En aquesta data va fundar el Grup EDM, a través d'EDM Serveis Financers, SA, AV, i EDM Gestió SGIIC, SA posteriorment participades al 100% per EDM Holding, SA. Dita Societat ostenta així mateix la totalitat del capital de EDM Fund Management (Luxemburg) i LatAm EDM S.A. de CV (Mèxic). En paral·lel amb aquestes activitats ha estat present en el Consell d'Administració de les següents Societats: Autopistes Concessionària Espanyola (ACESA) (1978-1982) on va ostentar el càrrec de Vicepresident. FECSA (1980-1982), Hidroelèctrica de Catalunya (1980-1982). Actualment és Conseller de les següents societats: Miquel i Costas i Miquel (des de 1992), Ciments Molins (des de 2012). A aquestes responsabilitats professionals se suma la pertinença a diverses organitzacions de finalitat no lucrativa: Patró de la Fundació FERO (investigació oncològica), Patró internacional del Museu del Prado, Membre d'Honor del Museu Guggenheim Bilbao

Les persones del Cercle

Descobreix qui som

Continuar

Totes les persones del Cercle

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona