Joan Roca Sagarra

President Executiu de Roca Junyent
Joan Roca, president executiu del despatx Roca Junyent, compatibilitza actualment les seves tasques com a soci director amb l'assessorament en contractació, concretament en fusions i adquisicions, representant a empreses públiques o regulades i a entitats financeres espanyoles i estrangeres. Així mateix, posseeix una gran experiència en el camp regulatori i actua com a secretari del consell d'administració de diverses empreses de sectors regulats, asseguradores i entitats financeres. A part de la seva experiència i tasca com a advocat, ha estat vinculat tradicionalment a la docència. Participa activament en associacions i en la societat civil, i és autor de diferents publicacions i col·labora en revistes d'actualitat econòmica i jurídica.

Les persones del Cercle

Descobreix qui som

Continuar

Totes les persones del Cercle

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona