Alfred Pastor

Professor emèrit d’Economia a l'IESE Business School
Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona el 1968. Es va doctorar en Economia al Massachusetts Institute of Technology el 1972 i l'any següent en Ciències Econòmiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. És professor emèrit del Departament d'Economia de l'IESE. Les seves àrees d'especialització són la Unió Europea, la política econòmica espanyola, el paper de l'estat en una economia de mercat i l'economia xinesa. Ha estat secretari d'Estat d'Economia del Govern Espanyol (1993-1995), director de planificació i director general de l'Institut Nacional d'Indústria (INI, 1983-1985), president d'ENHER (1985-1990), conseller del Banc d'Espanya ( 1990-1993), Country Economist del Banc Mundial (1980-1981), entre d'altres. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut la Gran Creu de l'Ordre al Mèrit Civil, el 2004, pel seu treball a la CEIBS, i el Premi Godó de Periodisme, el 2011.

Les persones del Cercle

Descobreix qui som

Continuar

Totes les persones del Cercle

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona