Vídeo i resum de la sessió “Stakeholders i governança de les companyies. Quin paper pot jugar l’òrgan d’administració en la tutela dels seus interessos”

José María de Paz, Xavier Pont, Luis Seguí i Carmina Ganyet

En els últims anys els efectes econòmics, socials i polítics derivats de la gran crisi financera de 2008, de l’acceleració del canvi climàtic o de l’expansió de models de negoci fonamentats en la utilització massiva de dades personals, per citar els que potser són alguns dels fenòmens més rellevants, han provocat un profund debat sobre l’eficàcia i la legitimitat de les formes d’organització política, social i econòmica imperants en gran nombre de països, des del funcionament de la democràcia representativa fins a la sostenibilitat del model de desenvolupament econòmic capitalista.

En una discussió de tan vastes proporcions moltes institucions jurídiques han estat objecte de crítica i, entre elles i de forma molt principal, la societat de capital com a forma d’organització de l’activitat econòmica i eina fonamental en els sistemes d’economia de mercat.

Cal assenyalar, d’altra banda, que el debat sobre la reforma de les societats de capital és una mena de work-in-progress que antedata a la crisi de l’any 2008 i que sens dubte seguirà viu en el cas que s’implementin reformes en el sistema actual.

Sembla un bon moment per reflexionar sobre un punt en concret: fins a quin punt l’òrgan d’administració d’una societat ha de fer present en els seus debats i en el seu procés de presa de decisions a tots els stakeholders de les companyies (accionistes, treballadors, clients , administracions públiques, municipis …) i quina podria ser la millor manera de resoldre les tensions i possibles conflictes entre els accionistes i la resta de stakeholders, amb un èmfasi especial sobre en quina mesura l’òrgan d’administració de les companyies ha d’operar com a àrbitre en aquests conflictes.

En van parlar el passat 21 d’octubre en José María de Paz, soci de Pérez Llorca, Xavier Pont, cofundador i director general de Ship2B Ventures, Luis Seguí, soci fundador & CEO de Miura Partners i Carmina Ganyet, membre de la Junta Directiva del Cercle d’Economia.

José María de Paz, Luis Seguí, Carmina Ganyet i Xavier Pont

“El #NewParadigm suggereix que hem de promoure una coalició virtuosa entre les empreses, els seus consells d’administració i els inversors que estiguin disposats a apostar per projectes de llarg termini” José María de Paz, soci de Pérez-Llorca.

José María de Paz, soci de Pérez-Llorca

“Els inversors institucionals volen rendibilitat a llarg termini però volen que sigui sostenible” Luis Seguí, soci fundador & CEO de Miura Partners

Luis Seguí, soci fundador & CEO de Miura Partners

“Si una empresa no té una visió de model sostenible, que acompanyi la transició energètica i el consum responsable, té vida a curt però no a llarg termini” Carmina Ganyet, membre de la Junta Directiva del Cercle d’Economia

Carmina Ganyet, membre de la Junta Directiva del Cercle d’Economia

“És fonamental que hi hagi estàndards internacionals. Encara estem a mig camí en aquesta transició i el #greenwashing no servirà per res.” Xavier Pont, cofundador i director general de Ship2B Ventures

Xavier Pont, cofundador i director general de Ship2B Ventures

També et pot interessar

Explora l’arxiu

Totes les entrades a l’arxiu

Continuar