Un projecte compartit de recuperació i reformes

    0

El Cercle d’Economia ha signat una declaració, juntament amb un ampli nombre d’organitzacions empresarials, en què es demana «una estratègia de reconstrucció i transformació regida per criteris de realisme i possibilisme, consistència tècnica, integració social i visió de llarg termini» , amb la finalitat de «recuperar l’esperit d’acord i consens que tan bons fruits ha donat des de la Transició».

En el grup d’associacions Economia i Societat considerem imprescindible acordar una estratègia col·lectiva davant els desafiaments que afrontem, bandejant els errors i conflictes i concentrant les energies en un sol propòsit: la màxima eficàcia i rapidesa en la superació de la pandèmia amb les mesures sanitàries oportunes amb que els empresaris estem compromesos i en la transformació socioeconòmica que hem de dur a terme per construir el millor futur possible en l’escenari que dibuixen les noves tendències i desafiaments.

L’estratègia de reconstrucció i transformació que Espanya requereix ha d’estar regida per criteris de realisme i possibilisme, consistència tècnica, integració social i visió de llarg termini. Perspectives maximalistes i posicionaments populistes només poden conduir al fracàs i la consegüent frustració. A més, cal recuperar la confiança dels uns en els altres i interioritzar la revisió crítica d’actuacions com una pràctica sana i socialment assumida per reforçar la implicació ciutadana.

Amb una economia social de mercat plenament integrada en l’entorn internacional, però amb clares limitacions de competitivitat, institucionalitat i de gestió pública de la pandèmia i de les seves conseqüències econòmiques i socials, els empresaris i els treballadors constitueixen un actor fonamental de l’estratègia que persegueixi afrontar el procés de reconstrucció i transformació econòmica i social que Espanya necessita.

Els empresaris, més enllà de la seva tasca generadora d’ocupació i la seva contribució al desenvolupament de la societat, posen a el servei de l’estratègia col·lectiva les seves habilitats, coneixements i capacitats per a contribuir a afrontar aquests reptes de manera eficient i eficaç. Només la seva implicació assegurarà l’esperit emprenedor i l’ambient inversor i creatiu que permeti concebre els projectes innovadors que impulsin la transformació econòmica i social que el país requereix i les institucions europees reclamen. L’empresariat s’ofereix, doncs, com a aliat estratègic per gestar un model de desenvolupament més competitiu en el nou escenari.

No només els empresaris, sinó totes les organitzacions de la societat civil hem de donar un pas a el front i posar les nostres capacitats al servei d’aquesta estratègia, tendint ponts per augmentar la confiança i promoure els pactes necessaris per assegurar la seva perdurabilitat.

Per la seva banda, els partits polítics han de recuperar l’esperit d’acord i consens que tan bons fruits ha donat des de la Transició en moments difícils. Mantenir l’actual polarització, la prevalença d’interessos partidistes de curt termini sobre l’interès general i la confrontació política, fins i tot amb ofenses al nostre entramat institucional i a la divisió de Poders, genera tal fissura social que impossibilita emprendre l’estratègia col·lectiva que reclamen els ciutadans i incrementa la seva desconfiança en els nostres governants.

Els reptes són de tal envergadura que aquest esforç col·lectiu de modernització i transformació només podrà aconseguir-se amb una estratègia de recuperació i reformes compartida pel major nombre possible de partits polítics constitucionalistes i els interlocutors socials.

Els empresaris reclamen responsabilitat perquè ells l’exerciran jugant de nou el seu paper protagonista en la fase de recuperació i contribuint amb les seves idees, esforç i compromís a construir un model de futur que ens permeti créixer de manera més sòlida, crear ocupació de més qualitat i generar els recursos necessaris per finançar el nostre Estat de benestar.

Un projecte compartit de recuperació i reformes

pdf, 79 KB

Descàrrega