Revolució tecnològica i empresa

La revolució tecnològica, junt amb el procés de globalització, obre noves perspectives a l’activitat empresarial. D’una banda per les exigències i oportunitats que comporta per l’empresa tradicional i, d’altra, pel que representa de creació de noves companyies fonamentades en les noves tecnologies. El Cercle pretén desenvolupar un paper actiu en ambdues línies.

Missing translationId: inTheArchive for language: ${ languageCode }

Missing translationId: exploreTheArchive for language: ${ languageCode }

Missing translationId: allEntriesInTheArchive for language: ${ languageCode }

Missing translationId: continue for language: ${ languageCode }