Europa i el món

Contribuir a transitar des d’aquella Espanya tancada i endarrerida que coexistia amb l’Europa oberta i dinàmica que naixia amb el Tractat de Roma l’any 1957, fou el principal estímul per la fundació del Cercle. Un cop plenament integrats, el repte es contribuir a una millor Europa en unes circumstàncies que avui en dia semblen portar al seu afebliment.