Empresa i societat

La empresa no pot veure’s com un ens aïllat del seu entorn i que té com a únic objectiu la generació de beneficis. En un món globalitzat, on les empreses adquireixen una dimensió extraordinària i incideixen com mai en les polítiques públiques, aquestes han de comprometre’s amb el bé comú, tant amb una actuació responsable, més enllà del estrictament empresarial, orientada a la sostenibilitat i alineada amb l'Agenda 2030, com afavorint un paper actiu dels seus dirigents en la vida col·lectiva.