Educació

L’educació constitueix un dels aspectes primordials de les nostres societats. D’una banda perquè l’accés a una educació de qualitat per tots els ciutadans es la base d’una vida digna i de la verdadera meritocràcia en què s’ha de fonamentar un bon capitalisme. D’altra, perquè en un context de revolució tecnològica continua, s’ha de garantir que ningú es quedi al marge del nou món que canvia dia a dia.

Missing translationId: inTheArchive for language: ${ languageCode }

Missing translationId: exploreTheArchive for language: ${ languageCode }

Missing translationId: allEntriesInTheArchive for language: ${ languageCode }

Missing translationId: continue for language: ${ languageCode }