Ciutat

Contribuir a la modernització de la Barcelona convulsa i desordenada de la dècada dels 60 del segle passat fou una de les grans aspiracions del Cercle. Aquesta sensibilitat envers el fet urbà ha estat una constant, des d’aleshores, en la vida de l’Entitat. I una prioritat que es reforça en la mesura que, avui, el món, amb els seus conflictes i les seves esperances, sembla definir-se al voltant de les grans metròpolis.