Nota d’opinió. En defensa del diàleg i de l’autogovern de Catalunya

    0

El Cercle d’Economia, des dels inicis de l’anomenat “procés”, s’ha compromès a favor d’una sortida política basada en el diàleg, sempre dins de la legalitat i en defensa de l’autogovern de Catalunya.

Avui, després de la sentència dictada pel Tribunal Suprem, volem compartir les consideracions següents:

El Cercle manifesta el seu respecte a la decisió de la justícia, com no pot ser d’altra manera en un estat de dret. Així mateix, el Cercle no vol abstreure’s de la càrrega emocional i el sofriment que comporta la privació de llibertat per a les persones jutjades i les seves famílies.

Per altra banda, considerem la sentència com aquell punt d’inflexió a partir del qual la política ha d’assumir el seu paper insubstituïble en la reconducció de la crisi. Aquesta nova etapa exigirà el compromís de tots per consensuar una proposta que, lluny de posicions maximalistes, reuneixi a la majoria de la ciutadania que creu en la moderació i l’enteniment. És el moment, doncs, per reiniciar el diàleg institucional amb la voluntat de protegir, dignificar i reforçar l’autogovern de la Generalitat.

Un diàleg des del respecte a la legalitat, el respecte ideològic i la pluralitat política. Un diàleg que sovint provoca desdeny i en ocasions és criticat per retòric o equidistant, però que, precisament avui, és més necessari que mai.

El Cercle fa una crida a la serenitat. Respectant el dret a la manifestació i la plena llibertat d’expressió, drets recollits en la Constitució, el Cercle sempre estarà en contra de posicions que promoguin la desobediència o la paralització de l’activitat econòmica. Però també apel·lem a abandonar posicions que convidin al bloqueig, la polarització o l’aplicació de mesures que limitin l’autogovern de Catalunya, la defensa del qual serà sempre una prioritat per al Cercle.

Ens dirigim tant als representants polítics com al conjunt de la societat per tal que elaborem i donem a conèixer plantejaments concrets que ajudin a sortir de la dinàmica en què estem sumits. Reiteradament, el Cercle ha manifestat que l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya s’ha d’abordar amb coratge, generositat i voluntat de transacció. És en aquest sentit, que ens reafirmem en l’Opinió d’Actualitat que vam donar a conèixer al maig de 2018, “Propostes per modificar l’autogovern de Catalunya i el funcionament del model territorial d’Estat”. Lluny de creure que és la millor de les propostes , el que pretenem és mostrar que hi ha alternatives.

Tot i l’hora greu que vivim a casa nostra -greu i trista-, apel·lem a treballar al voltant de projectes col·lectius en benefici d’una societat més competitiva i cohesionada, més justa i més oberta. En aquest sentit, el Cercle, seguint la línia traçada des de 1958, continuarà treballant per oferir propostes que ajudin a millorar la nostra societat en l’àmbit social, econòmic i polític.

En defensa del diàleg i de l’autogovern de Catalunya

pdf, 33 KB

Descàrrega