Hacia una nueva política económica

Autors varis
1970
100 p.
Cercle d'Economia, Editorial Kairós

“Aquest és, doncs, un llibre que no enganya a ningú. Un llibre escrit amb un rerefons permanent: Europa. Europa, o el Mercat Comú Europeu, com a organisme sociopolític al que, tard o aviat, Espanya haurà de integrar-se o homologar. Un llibre, per descomptat, inevitablement incomplet, però que disposa d’una clara teoria de conceptes bàsics, exposats amb la deguda reiteració”


Salvador Pániker


Hacia una nueva política económica

pdf, 3.40 mb

Descarregar

Altres publicacions

Totes les publicacions

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona