El llarg camí a Europa

Cinquanta anys del Cercle d'Economia

Jordi Maluquer de Motas
2008
453 p.
Cercle d'Economia

“És obvi que el territori espanyol, tal com està delimitat actualment, pertany i ha pertangut sempre al continent europeu. El títol d’El llarg camí a Europa es refereix, per tant, no a la ubicació geogràfica del país sinó al procés d’assimilació de una determinada concepció de l’existència col·lectiva que els espanyols han relacionat generalment amb els patrons vigents durant l’era moderna als països d’Europa occidental.Eels elements identificadors més genuïns d’aquest patró resideixen a l’Estat de dret, un règim polític de democràcia parlamentària i un sistema d’economia de mercat.”


Jordi Maluquer de Motas


El llarg camí a Europa

pdf, 5.21 mb

Descarregar

Altres publicacions

Totes les publicacions

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona