Integració d’Espanya a les comunitats europees

Autors varis
1981
5 p.
Cercle d'Economia

“Cal tenir en compte totes les raons econòmiques i polítiques que es mouen al voltant de les negociacions i davant la integració a les Comunitats Europees. Per a això l’actitud de tots ha de ser presidida per la idea d’una opció històrica decisiva per Espanya, que ha de traduir-se, en darrera instancia, en una voluntat unànime i decidida d’accelerar el pas en el camí de la integració. Per a resoldre els problemes d’adequació disposem d’un període transitori però, sobretot, de la capacitat creadora i emprenedora de les nostres forces polítiques, econòmiques i socials.”


Cercle d’Economia


Integració d'Espanya a les comunitats europees

pdf, 139.96 kb

Descarregar

Altres publicacions

Totes les publicacions

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona