La opción europea para la economía española

Libro blanco sobre las repercusiones económicas de la integración de España en las Comunidades Europeas

Joaquim Muns, Francisco Granell i Juan Ortega
1973
243 p.
Cercle d'Economia i Guadiana de Publicaciones

“La realitat de l’actual conjuntura econòmica internacional […] ha introduït uns plantejaments que justifiquen el que, després de recórrer el camí que representa la confecció del treball i amb la mirada posada en els seus objectius i conclusions, ens preguntem si la realitat d’avui (març de 1974) pot afectar la línia de análisisi de l’estudi. Per enfocar aquest problema sembla oportú recordar que l’aspecte més destacat que ens trobem en el panorama econòmic internacional d’aquest moment és el de la incertesa respecte al futur “


La opción europea para la economía española

pdf, 13.74 mb

Descarregar

Altres publicacions

Totes les publicacions

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona