Gestión o Caos

El área metropolitana de Barcelona

Autors varis
1973
116 p.
Cercle d'Economia i Ediciones Ariel

“Heus aquí una presa de posició contundent que coincideix amb l’exposat al llarg d’aquestes pàgines i amb l’expressada per la majoria d’entitats interessades en l’esdevenir urbanístic de Barcelona i de la seva zona d’influència. Aquestes aspiracions, àmpliament recollides per la premsa local, es recolzen en un denominador comú que es projecta decididament cap al camp de la regionalització, de la descentralització, clau de les solucions que requereix l’ordenament territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”


Gestión o Caos

pdf, 8.30 mb

Descarregar

Altres publicacions

Totes les publicacions

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona