Evolució de la productivitat a Europa: una mirada regional

Oriol Aspachs Bracons, Erik Solé Vives
2024
28 p.

El creixement de la productivitat és clau per al dinamisme econòmic i el benestar de la població. A les diferents regions europees NUTS 2, la relació entre productivitat, els ingressos de la població i les hores treballades és molt estreta. Així mateix, una major productivitat se sol associar amb una reducció de la població en situació de pobresa. Les darreres dues dècades, l’augment de la productivitat ha estat generalitzat a pràcticament totes les regions europees, però el ritme de creixement s’ha desaccelerat. Hi ha diferències notables entre regions. L’augment de la productivitat ha estat més elevat a les regions del centre i del nord d’Europa, i la distància entre les regions més productives i les menys productives s’ha eixamplat. El creixement de la productivitat a Espanya ha estat molt baix, cosa que ha fet que el nivell de productivitat s’allunyi del de la Unió Europea i de les regions més productives, i que s’apropi al de les regions menys productives. La majoria de les regions espanyoles tenen un nivell de productivitat relativament baix. El creixement de la productivitat de l’economia catalana i de la madrilenya també ha estat molt baix els darrers anys, i s’allunyen de les regions europees més productives. Les regions de França i d’Itàlia experimenten una davallada a la part alta de la distribució, i les regions de Grècia, a la part baixa. Aquest article també constata que l’efecte d’aglomeració de la productivitat és molt elevat i que la capital europea de la productivitat s’allunya de Catalunya i d’Espanya i es desplaça cap al nord-est d’Europa.


Evolució de la productivitat a Europa: una mirada regional

pdf, 1,003.72 kb

Descarregar

Altres publicacions

Totes les publicacions

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona