En record de Josep Piqué

Volem compartir el dolor per la pèrdua de Josep Piqué, que ha estat una persona extraordinàriament propera i rellevant en la nostra Entitat des de meitats de la dècada dels 80.

Aleshores, junt amb un altre jove acadèmic, Antón Costas, entrà en contacte amb el Cercle de la mà del professor Fabián Estapé. Des d’un primer moment, la Junta Directiva, presidida per Juan Antonio Delgado, hi veié una persona que entenia i s’identificava amb el sentit més propi del Cercle. Aquella intuïció resultà del tot encertada, integrant-se ben aviat en diverses juntes directives, fins arribar a ser-ne escollit president.

El més rellevant d’aquestes quatre dècades, ha estat el seu constant compromís amb l’Entitat, una disponibilitat i un sentit institucional del que n’hem pogut gaudir en tot moment. La seva aportació, ben sovint del tot discreta, té molt a veure amb el reconeixement del que avui gaudeix el Cercle. A la vegada, hem pogut viure de molt a prop la seva destacada i singular trajectòria en el món acadèmic, empresarial i polític.

Tot això ho recordarem en un acte que celebrarem en els propers mesos, i que des d’ara comencem a dissenyar. Avui el que tots plegats pretenem és acompanyar a la seva família i amics més propers  per a mostrar-los la nostra estima per una persona tan carregada d’humanitat.

Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia
Pedro Fontana, president de la Fundació Cercle d'Economia

Barcelona, 6 d'abril de 2023