VI Edició

Premi Reino de España a la Trayectoria Empresarial, atorgat a Francisco Martínez-Cosentino

04 Març 2021

El Círculo de Empresarios, el Cercle d’Economia i el Círculo de Empresarios Vascos, amb el suport de la Casa Reial, convoquen anualment el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, amb l’objectiu de premiar la trajectòria i l’exemple per a les futures generacions d’un empresari/a rellevant que hagi realitzat a Espanya una obra important pel que fa a generació d’ocupació, inversió, innovació i internacionalització, i hagi contribuït, en definitiva, al progrés i benestar de la societat espanyola en el seu conjunt.

En l’edició d’aquest any ha estat concedit a Francisco Martínez-Cosentino, president del Grupo Cosentino. Degut a la situació pandèmica, l’entrega no es va poder dur a terme presencialment.

La decisió s’ha pres en virtut de “la seva contribució a el desenvolupament econòmic i social d’Espanya al llarg de diverses dècades d’esforç i de treball, creant ocupació, internacionalitzant les seves activitats i contribuint a la millora del seu entorn i a el benestar de país” i això ho ha fet “conjugant de forma excel·lent interessos professionals amb causes socials, artístiques i culturals, raons que el converteixen en un referent per a les futures generacions”.

  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona