Edició 2019

Premi José Manuel Lara a l’ambició i el propòsit empresarial

30 Maig 2019

La revolució tecnològica ha constituït un gran estímul per a l’emprenedoria entre les generacions més joves. Han estat diverses les raons, des de la seva major facilitat per a la comprensió de les innovacions i les seves possibles aplicacions, a la menor dificultat que, sovint, comporta la creació d’una empresa tecnològica. A això també ha contribuït l’exemple de joves emprenedors que, en un breu període de temps, han creat corporacions empresarials d’una enorme capitalització, o bé han aconseguit impressionants plusvàlues. En qualsevol cas, tant l’estímul de l’esperit empresarial com la conformació d’un sector econòmic sustentat en les noves tecnologies constitueixen dues realitats que ha d’incorporar qualsevol economia avançada. En aquesta dinàmica, resulta fonamental el trànsit de start-up -entesa com a exemple de dinamisme i embrió d’un projecte empresarial- a empresa, entesa aquesta com una realitat arrelada en un territori, generador de riquesa i ocupació, i amb una voluntat a llarg termini. Transcorreguts ja un període suficient des de la creació de les primeres start-up a la nostra economia, podem identificar algunes de les que han recorregut amb encert el trajecte que els ha acabat per conformar com a empreses.

I des d’aquest Premi atorgat pel la Fundació Cercle d’Economia, volem reconèixer la capacitat d’un projecte per passar de la infància a la maduresa. Així, avui, aquestes empreses constitueixen una font de riquesa i ocupació estable, alhora que bona part dels seus fundadors i màxims responsables són persones compromeses amb el seu entorn social i econòmic, el que genera una riquesa afegida.

Al seu torn, amb aquest Premi pretenem recordar la figura de José Manuel Lara, qui va ser President del Cercle d’Economia i exemple paradigmàtic d’empresari amb ambició i propòsit. Va entendre que l’obligació de l’empresari era apostar pel creixement i la creació de valor a llarg termini. I va fer també seva aquella crida de Jaume Vicens Vives als fundadors del Cercle fa més de 60 anys, als quals emplaçava a comprometre’s activament amb el benestar col·lectiu i el progrés general de la societat. En aquesta primera edició del Premi, el Jurat ha decidit reconèixer les empreses

Marfeel

Asti TechGroup

Jeanologia

Lliurament: en el marc de la Reunió Cercle d’Economia, Sitges, dijous 30 de maig a les 19h.

  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona