Carles Esteva

Director General Adjunt a la DG de Competència, Comissió Europea
Llicenciat en Dret i en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciat en Dret Europeu per l'Institut d'Études Européennes, Université Libre de Bruxelles. Va treballar com assessor legal d'Arthur Andersen abans de passar a exercir diversos càrrecs en les institucions europees (Sotsdirector General a càrrec de les fusions a la DG de Competència o Director General adjunt interí de fusions, entre d'altres), fins el seu càrrec actual com Sotsdirector General a càrrec de les ajudes estatals a la DG de Competència.

Les persones del Cercle

Descobreix qui som

Continuar

Totes les persones del Cercle

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona