Jeremy Bray

Senior Economist a IOSCO

Economista amb anys d'experiència en política econòmica i regulació financera, investigació econòmica i anàlisi de la intel·ligència. Ha treballat a la Tresoreria d’Austràlia, la Comissió Australiana de Valors i Inversions, la Oficina Nacional d’Evaluacions, la Organització Internacional de Comissions de Valors i com a director de la consultoria privada Halevi.Tarleton. Titulat en economia i econometria i administració pública. A més de treballar en l'àmbit de l'economia té passió per entendre com treballa la nostra ment.

Les persones del Cercle

Descobreix qui som

Continuar

Totes les persones del Cercle

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona