Estrella Montolío

Catedràtica de Llengua Espanyola de la Universitat de Barcelona
Doctora en Llengua Espanyola i Catedràtica de Llengua Espanyola de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència en el màster Espanyol com a Llengua Estrangera en àmbits professionals i en el grau de Filologia Hispànica, així com en màsters i seminaris d'altres universitats nacionals i internacionals. Coordinadora del grup de recerca EDAP Estudis de Discurs Acadèmico i Professional. Una de les seves principals línies d'investigació se centra en l'anàlisi lingüística i pragmàtic del discurs expert en àmbits professionals, especialment en l'àmbit jurídic i organitzatiu. Publicacions rellevants en aquest àmbit són els llibres: [Dir.] (2014): Manual de escritura académica y profesional, Ariel (2 volúmenes); [Ed.] (2012). Hacia la modernización del discurso jurídico. Edicions UB. Altres de les seves línies d'investigació és l'estudi d'elements gramaticals que constitueixen la interfície entre oració i text, així com l'anàlisi de mecanismes textuals característics dels textos planificats. Publicacions en aquest àmbit són els llibres: (2001/2014c): Conectores de la lengua escrita. Ariel. [Coord.] (1998/20082) Los marcadores del discurso. Teoría y análisis. Arco/Libros, així com el capítul (1999): “Las construcciones condicionales”, en Bosque y Demonte [Dirs.] Gramática descriptiva de la lengua española, Espasa-Calpe

Les persones del Cercle

Descobreix qui som

Continuar

Totes les persones del Cercle

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona