Jordi Julià

Director de Transfer Enginyeria
Enginyer de Camins Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha desenvolupat la seva activitat principalment en el sector públic, en administracions i empreses públiques locals (Barcelona), regionals (Catalunya) i nacionals (Espanya), ja sigui en planificació, construcció, projecte i gestió, en el camp dels transports i l'urbanisme . És autor del llibre Xarxes Metropolitanes / Metropolitan Networks i de nombroses conferències i articles sobre transport. De 2004 a 2005 va ser director general de Ports i Transports de Catalunya, i fins a 2008 director de l'empresa pública Ifercat (Infraestructures Ferroviàries de Catalunya). Durant aquests anys va ser membre dels consells d'administració de les principals empreses de transport públic, autoritats de gestió i organismes de planificació de Catalunya.

Les persones del Cercle

Descobreix qui som

Continuar

Totes les persones del Cercle

Continuar
  • Cercle d'Economia
  • C/ Provença, 298
  • 08008, Barcelona