Debat al voltant del llibre “Models de finançament. Una immersió ràpida”

El model de descentralització fiscal de l’Estat espanyol en el sistema internacional comparat: quines lliçons en podem aprendre? Aquesta va ser la qüestió central d'un debat organitzat al Cercle d'Economia amb el catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i exconseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya Antoni Castells i amb la catedràtica d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona i investigadora de l'Institut d'Economia de Barcelona Núria Bosch i la doctora en Economia i professora Titular del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona Maite Vilalta, autores del libre "Models de finançament. Una immersió ràpida" de Tibidabo Edicions.

L’objectiu d’aquest llibre és el d’oferir una anàlisi en profunditat del model de descentralització del sector públic espanyol, tant pel que fa al nivell de govern autonòmic com el local. Això permet constatar que, tenint en compte els postulats de la teoria del federalisme fiscal i l’experiència del sistema comparat, encara hi ha molt recorregut i molts aspectes a corregir. Segons es defensa al llibre, caldria introduir canvis importants en el disseny dels models de finançament subcentral, de manera que es pogués assolir més autonomia financera i fer-la compatible amb un principi d’equitat que proporcioni resultats similars als dels països que s’han pres com a referència. Al mateix temps, en el llibre s'aposta per modificar les actuals estructures institucionals que han d’assegurar el bon funcionament dels models, és a dir, avançar cap a una cultura federal que permetés introduir altres regles del joc basades en el pacte, el compliment del pacte i el reconeixement de les diferències.