El Cercle inicia un cicle sobre immigració amb una sessió  per abordar les tendències dels fluxos migratoris i les best practices a nivell global

El Cercle d’Economia organitza el cicle "La immigració als països avançats: problema o solució?" centrat en la seva percepció, la realitat del seu impacte i les polítiques per gestionar-la. L’objectiu és generar un debat rigorós sobre el fenomen de la immigració, el seu impacte qualitatiu i quantitatiu i quina és la millor manera de gestionar-lo.

Miquel Nadal, director general del Cercle d'Economia

A la primera sessió del cicle hem abordat les tendències dels fluxos migratoris a nivell global i quines experiències a nivell internacional poden ser referents en el disseny i execució de polítiques de gestió de la immigració amb el cap de la Divisió de Migració Internacional a la Direcció d'Ocupació, Treball i Assumptes Socials de la OCDE Jean-Cristophe Dumont i la secretària d’Estat de Migracions Isabel Castro moderats per l'economista sènior de CaixaBank Research Josep Mestres Domènech i presentats pel director general del Cercle d'Economia Miquel Nadal.

Jean-Cristophe Dumont, cap de la Divisió de Migració Internacional a la Direcció d'Ocupació, Treball i Assumptes Socials de la OCDE

Jean-Cristophe Dumont, cap de la Divisió de Migració Internacional a la Direcció d'Ocupació, Treball i Assumptes Socials de la OCDE, ha presentat l'informe 2023 de la OCDE sobre migracions internacionals destacant que:

- L’11% de la població a la OCDE va néixer fora del seu país de residència. A Espanya s’ha viscut un auge molt ràpid de la població migrant des d’un 4,9% el 2000 a un 15,6% el 2022.

- La migració cap a països de la OCDE està en nivells rècords, amb un increment anual del 26% en migració permanent i d’un 77% en temporal.

- El percentatge d’immigració respecte el total de la població a Espanya està prop de la mitjana de la OCDE.

- Els migrants estan fent una contribució fiscal positiva a Espanya.

Isabel Castro, secretària d’Estat de Migracions

Isabel Castro, secretària d’Estat de Migracions, ha agraït el debat sobre la immigració amb una visió “àmplia i panoràmica” i ha afirmat que:

- Espanya és un país molt tolerant.

- És clau treballar en la inclusió, integració i inserció laboral de les persones migrants amb l'impuls de l’aprenentatge d’idiomes i habilitats.

- Els fons europeus també han de servir per establir noves vies i mecanismes per acollir.