El Cercle commemora els 65 anys de la Conferència Vicens Vives i reconeix els socis amb més de 50 anys d’antiguitat

Aquest any 2023 en fa seixanta-cinc de la mítica conferència “El capitán de industria español en los últimos cien años” que l’any 1958 Jaume Vicens Vives va pronunciar al Cercle d'Economia amb l’afany d’identificar i orientar una nova classe dirigent per tal que es comprometés amb la seva societat i així, també a través de l’economia i l'empresa, pogués fer progressar una Catalunya que la dictadura havia deixat sense rumb. Els joves a qui va adreçar aquelles paraules serien els fundadors del Cercle d’Economia.

Per commemorar aquella conferència i donar continuïtat al llegat de Vicens Vives, el Cercle ha decidit institucionalitzar la Conferència Jaume Vicens Vives convidant una figura intel·lectual de primer nivell perquè expliqui, amb una mirada llarga, la seva visió del país i de les oportunitats i els reptes que el nou context planteja.

La primera edició, celebrada a La Pedrera, ha tingut com a protagonista Lluís Torner, físic eminent i director de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), que ha impartit la conferència "Una font inesgotable, un futur d'oportunitats".

A la seva conferència, Lluís Torner ha destacat que "la nostra societat ampliarà de manera ferma i decidida el programa de fer recerca de frontera, entesa com aquella que busca descobrir, construir o fer coses que no ha fet mai ningú al món abans i que ho farà amb una barreja equilibrada de reptes que tinguin un objectiu explícit, ja sigui industrial, mèdic, econòmic o social, i altres que s’exploraran simplement pel fet que ningú no ho hagi fet abans”.

Torner ha afirmat que “el programa centrat en la recerca de frontera és un motor de desenvolupament econòmic sostenible per a una societat avançada econòmicament i socialment com la nostra” i ha afegit que “el nostre país és un lloc ben posicionat per abordar el programa i per gaudir dels seus fruits”. El director de l’ICFO ha comentat que el programa neix de la recerca científi­ca i tecnològica, però els científi­cs i els tecnòlegs hi tenen un rol només com a part d’un ampli ecosistema format per “tota mena d’actors imprescindibles i igualment importants, sense els quals la història no podria tenir ­un final feliç, com són empresaris, industrials, economistes, inversors, ­financers, advocats, persones dedicades a la política i a la gestió i la legislació del bé comú, emprenedors, mestres i professors, i un gruix de ciutadans i ciutadanes motivats i compromesos”. Torner ha assegurat que “necessita, també, líders i persones tractores d’entre les més influents de la societat, exactament com les que s’apleguen al Cercle d’Economia en general i a l’audiència d’avui en particular”.

En el marc de la Conferència Vicens Vives també s’ha fet un reconeixement als socis amb més de cinquanta anys d’antiguitat, els quals són l’ànima del Cercle i la base de la continuïtat que ha tingut en el temps. Els socis reconeguts són: Joan Mas Cantí, Francisco L. de Yturbe, Josep Vilarasau, Jordi Pujol, Joan Massons, Josep Pujadas, Josep Maria Puig, Jose Felipe Bertran de Caralt, Eugeni Giral, Josefa Portabella, Pere Vicens, Carlos Cuatrecasas, Josep Colomer, Joaquim Targa, Josep Viader, Javier Oller, Joan Uriach, Joaquin Tintoré, Ramón Cañeque de Sola, Antonio Garrigues Walker, Joaquín Folch-R. Corachán, Francesc Rafart, Benet Armengol, Narcís Serra, Jacint Soler Padró, Enrique Sagnier, Enric Pantaleoni, Eusebi Díaz-Morera, Joan Majó, Jordi Mercader, Xavier Ribó, Mauro Losa, Amador Bernabeu, Robert Cortadas, Antoni Cabo, Magda Ferrer-Dalmau, Josep M. Modolell, Xavier Trias de Bes, Pedro Soler, Frederic Albinyana, Rafael Suñol, Julio Fournier, Isidre Fainé, Antoni Siurana i Antoni Argandoña.

Els socis Antoni Siurana i Magda Ferrer-Dalmau han agraït la distinció en nom de tots els reconeguts. Siurana ha definit el Cercle com “una escola de ciutadania de primer ordre amb el seny com a pilar" i Ferrer-Dalmau ha recordat que va ser la primera dona en una junta directiva del Cercle.

En la cloenda de la conferència, el president del Cercle d’Economia Jaume Guardiola ha destacat que “el Cercle manté l’esperit jove i inquiet dels inicis i és una entitat plural, independent i socialment transversal”. També ha recordat que “la idea d’una Europa integrada ha estat un dels eixos de pensament i d’acció del Cercle”. Guardiola ha apuntat que “Jaume Vicens Vives mirava al passat per projectar el futur i nosaltres, des del Cercle, mirem endavant i ens comprometem amb els grans reptes del país que afecten el benestar de la ciutadania com són l'emergència de la intel·ligència artificial, la crisi climàtica, les desigualtats creixents en la distribució de la riquesa o la creixent polarització política i l'aparició dels populismes".  Guardiola ha tingut un "sentit record" per als presidents del Cercle que ja no són entre nosaltres i un "agraïment molt sincer" als presidents, secretaris, socis, entitats col·laboradores i “a tots els que han fet i fan que el Cercle sigui una entitat de referència”.

Conferència "Una font inesgotable, un futur d'oportunitats"

Lluís Torner

pdf, 152 KiB

Descàrrega

Reedició de la conferència "El capitán de industria español en los últimos cien años"