Debat al voltant del llibre ‘Transformar la Universitat. Desafiaments, oportunitats i propostes des dúna mirada global’

La pandèmia de la Covid-19 ha posat en escac a l’educació superior, i amb ella a la universitat com el seu actor principal. Si a principis de 2020 tothom parlava de la necessària transformació de la universitat, a l’albor de 2021 aquesta transformació es percep no només com més urgent, també com a molt més complexa.

La transformació de la universitat és sens dubte necessària. Com a actor fonamental en els sistemes educatius i en els sistemes d’investigació, es troba en una cruïlla d’evidents tensions que s’identifiquen en funció de la distància que hi ha entre els vectors que les determinen, influïts per diferents maneres de veure el món, la societat, i l’educació i la formació.

Aquest llibre presenta la síntesi de l’estudi realitzat, amb 11 entrevistes a experts dels cinc continents, i el seu posterior treball d’anàlisi i síntesi: una visió global, en sentit territorial i també filosòfic i ideològic. Un acostament coral a un problema enormement complex.

Els resultats posen de manifest la necessitat d’afrontar tots els reptes derivats d’un moment de transformació des d’una perspectiva integral, que percep la universitat com un tot. Una universitat que contribueix al desenvolupament de cada persona, però també al de la societat com a col·lectiu. Una universitat integral. Aquestes temàtiques s’aborden al llibre Tranformar la Universitat, Desafiaments, oportunitats i propostes des d’una mirada globalun treball de Josep Gallifa i Albert Sangràque vam presentar el darrer 31 de maig al Cercle d’Economia.

Amb la participació de:

  • Gemma Geis, consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya
  • Pedro Fontana, president de la Fundació Cercle d’Economia
  • Josep A. Planell, rector de la UOC
  • Josep Gallifa i Albert Sangrà, autors del llibre
  • Conduïts pel periodista Xavier Coral
Foto institucional amb la consellera
Gemma Geis
Pedro Fontana i Gemma Geis

Acte organitzat per la Fundació Cercle d'Economia