Lectures en Cercle 6/22

Durant la llarga guerra del Vietnam, el pentàgon va veure néixer el terme Callateral damage  per referir-se a les víctimes no intencionades del conflicte. Civils, soldats morts per foc amic, etc. Amb el pas del temps, el terme s’ha anat referint a aquelles conseqüències de la guerra que, de forma no directa, sorgeixen del conflicte. Més de vint dies després de l’inici del conflicte Europa, Amèrica i el Món comencen a veure i viure els danys col·laterals de la invasió d’Ucraïna.

El primer impacte ha estat en l’economia mundial. Paul Krugman apunta a The New York Times quines poden ser les principals afectacions en l’economia global. Mohamed A. El-Eiran (Project Syndicate), ho amplia i les concreta en quatre nivells: directes, multiplicadores, indirectes i sistèmiques. Però és Martin Wolf (Financial Times) qui va més enllà afirmant que pot suposar refer el món. Hi coincideix Bret Stephens qui a The New York Times comença a apuntar com seran aquestes noves regles del nou panorama mundial.

Veurem quines són les mesures per corregir aquests possibles escenaris. Jayati Gosh (Project Syndicate), incideix en la forma en què agreuja i perjudica la crisi de subministraments viscuda des de la pandèmia i la inflació causada de retruc. Els Estats Units han fet un pas endavant amb l’augment dels tipus d’interès per posar-hi fi, però el context internacional segueix a l’expectativa de la Xina. Nancy Qian (Project Syndicate),  apunta si el conflicte pot contenir el creixement del país del sol naixent davant els rumors de col·laboració amb el règim de Putin. Un Putin que s’està veient perjudicat, segons Danilo Taino al Corriere de la Sera, per les sancions interposades pel bloc occidental, i que, per tant, necessita nous aliats. Veurem si finalment el gegant asiàtic s’hi converteix i com podria afectar això a un panorama de conflicte internacional major, tal com recull George Gross (Project Syndicate).

Sigui com sigui, canviï el que canviï, el que no canvia mai és qui pateix la major conseqüència de les guerres. Els qui són els danys col·laterals a evitar. Les famílies, les persones, les vides que trenca la guerra. Jean-Louis Panné ens recorda a Le Figaró el genocidi que visqué Ucraïna els anys 30. Hi ha històries que cal recordar. 

Amb la col·laboració de: