La recuperació post covid-19

La Comisión Ciencias de la Salud, presidida por Andreu Mas-Colell, se creó a inicios de junio para abrir una reflexión sobre el futuro post covid-19 del sistema de salud y para analizar en detalle toda la industria de las llamadas ciencias de la salud, industria que entendemos será capital en los próximos años.

La Comissió Ciències de la Salut, presidida per Andreu Mas-Colell, es va crear a inicis de juny per obrir una reflexió sobre el futur post-covid del sistema de salut i per analitzar en detall tota la indústria de les anomenades ciències de la salut, indústria que entenem serà cabdal al llarg dels propers anys.  

Durant aquests darrers mesos, la Comissió integrada per Ignasi Biosca (CEO de Reig Jofre), Josep Maria Campistol (Director de l’Hospital Clínic), Jordi Faus (advocat especialitzat en dret farmacèutic), Roser Fernández (Directora de la Unió Catalana d’Hospitals), Cristina Garmendia (Presidenta de la Fundació Cotec i vocal de la Junta Directiva del Cercle d’Economia), Núria Mas (professora d’Economia del IESE i vocal de la Junta Directiva del Cercle d’Economia), Ana Polanco, (Presidenta AseBio), Alfonso Valencia (Director del Instituto Nacional BioInformática de España) i Jaime Vives (CEO de Roche), ha analitzat el sector amb una mirada àmplia per intentar descriure i albirar l’horitzó a mig termini del nostre sistema de salut després de la pandèmia en la que encara estem immersos.

El passat 20 de novembre es va fer públic l'estudi que ha elaborat la comissió: "La recuperació post covid-19. Algunes reflexions sobre el paper del sector de la salut."

La recuperació post covid-19

Algunes reflexions sobre el paper del sector de la salut

pdf, 159 KB

Descàrrega