Nota d’opinio. Unitat i confiança per a sortir de la crisi. Més Europa, més democràcia

En relació amb l'emergència sanitària global que està provocant l'expansió del COVID-19, des del Cercle d'Economia volem assenyalar el següent:

1. En primer lloc, agrair l'esforç a totes les persones que, aquí i arreu del món, treballen en benefici de la comunitat exposant-se a la malaltia i vetllant pels que pateixen. El seu treball és el nostre principal escut i el nostre compromís amb elles és fer una crida a l'actuació responsable, atenent les mesures que dictin les autoritats sanitàries i exigint la màxima responsabilitat a les nostres institucions polítiques, a totes, des de les administracions locals a la Unió Europea. Combatre el virus ha de ser ara l'única prioritat. L'impacte sobre les persones i sobre l’economia dependrà directament de la rapidesa i eficàcia en el control de la pandèmia.

2. Apel·lar a la unitat. Unitat no és uniformitat, unitat és remar junts. No és temps per retrets ni per partidismes. Són dies de grans acords. És l'hora de la millor coordinació institucional, convençuts que, actuant alhora i a tots els nivells, és com millor es podrà governar aquesta situació tan incerta que encara no sabem quin cost tindrà. La ciutadania, després de tants anys de desavinences, exigeix encertadament acords, pactes, consensos. En aquest sentit, volem manifestar el nostre suport a les mesures econòmiques adoptades per l'Estat en el seu conjunt, ja que han establert com a prioritat evitar que la severa paràlisi en què ens trobem immersos es transformi en una dramàtica crisi social i empresarial. Tan essencial com l'emergència sanitària és evitar una depressió econòmica que sempre acaben pagant els més febles.

3. Fem una crida a la confiança. Espanya, Catalunya i Barcelona porten massa anys de crisi, desavinences i episodis traumàtics. Mentrestant, els empresaris i treballadors han mostrat una gran resiliència. Aquest país segueix disposant de molts actius per sortir d'aquesta situació, però cal fer-ho units, des de la discrepància democràtica, però units en l'essencial i donant suport decididament al nostre teixit productiu, als nostres empresaris i treballadors.

4. Necessitem una Europa més forta i unida. Per a Europa, és ara o mai. Necessitem més Europa a tots els nivells. Des de l'establiment dels mecanismes de governança política a nivell europeu que facilitin la gestió dels assumptes comuns, fins a la cessió de part de la sobirania fiscal dels Estats cap a la Unió per tal que aquesta pugui aportar solucions globals a crisis globals. No podem pensar en el replegament nacional. De fet, necessitem exactament el contrari. Durant la dècada que hem començat necessitarem més obertura i coordinació, més Europa, més solidaritat i més democràcia.

5. Precisament, la sortida d'aquesta crisi no pot ser a costa de la democràcia liberal. La globalització està traslladant riscos que han de ser gestionats eficientment des d'una estructura de llibertat i drets que no es pot veure qüestionada ni disminuïda. La complexitat de la globalització no es resol mitjançant la simplificació autoritària ni el centralisme dirigista. La llibertat importa i exigeix unes institucions que la respectin i protegeixin. Una institucionalitat que sigui capaç de preveure i decidir més eficaçment, de garantir la deguda seguretat, però sense perdre pel camí les vies deliberatives que exigeix el pluralisme sobre el qual s'assenta la nostra llibertat. I és que només des d'ella podrem abordar un futur millor i més just. Un futur que es pensi des del ser humà i des d'una dignitat que només pot fundar-se en el respecte de la seva llibertat.

Comencem una nova dècada i, superada l'emergència sanitària i econòmica, caldrà fer noves propostes de polítiques públiques per afrontar el futur a mitjà i llarg termini. Considerem que seran, fins i tot, més necessàries que abans d'aquesta crisi. I el Cercle d'Economia oferirà als poders públics i a la societat les seves propostes, com ho ha fet al llarg dels seus 60 anys d'història, fidel als seus principis fundacionals: la consolidació de la democràcia liberal, la defensa del teixit productiu i l'aposta per la institucionalització de l'Europa comunitària.

Unitat i confiança per a sortir de la crisi. Més Europa, més democràcia

pdf, 469 KB

Descàrrega