Vídeo i podcast de la sessió “El món el 2020: deu temes que marcaran l’agenda global”

Anar al Podcast  >>

Sessió de debat amb la participació d’Oriol Aspachs, director d’Estudis de CaixaBank, Carme Colomina, periodista i investigadora del CIDOB i Eduard Soler, investigador sènior del CIDOB, moderats per Pol Morillas, director del CIDOB.

D'esquerra a dreta: Carme Colomina, Pol Morillas, Oriol Aspachs i Eduard Soler

A la tentació iliberal hi contribuim els economistes fent lectures parcials, si només incidim en els costos econòmics que els diferents debats tenen en la societat

Oriol Aspachs, director d’Estudis de CaixaBank
Oriol Aspachs

Per tenir un paper geopolític amb influència global Europa necessita aliats, recursos i estratègies

Carme Colomina, periodista i investigadora del CIDOB
Carme Colomina

En situacions de desorientació es reacciona amb perplexitat, amb canvis de direcció impulsius i amb la recerca de nous referents. Si els lideratges tradicionals estan questionats, en sorgeixen altres de nous

Eduard Soler, investigador sènior del CIDOB
Eduard Soler

Ens trobem amb una desorientació generalitzada enfrontats a l'anàlisi del món i amb una dissincronia en la capacitat de resposta de les nostres institucions

Pol Morillas, director del CIDOB
Pol Morillas

Organitzat conjuntament amb: