Càpsula resum del debat al voltant de l’”Informe sobre les polítiques actives i instruments de desenvolupament de l’ocupació a les CC. AA.”

Claudia Millán, Territory Senior Consultant, Institut Cerdà: "Les polítiques d’ocupació van suposar entre 2007 i 2015 una despesa pública de al voltant dels 55.000 milions d’euros, xifra propera al cost del rescat bancari a Espanya (60.000 milions d’euros), sent la mitjana de despesa de 6.100 milions d’euros anuals, un 0,5% del PIB espanyol"