Vídeo i podcast de la sessió amb Cristina Garmendia, Presidenta de la Fundación Cotec

Anar al Podcast  >>

El sistema de coneixement, la innovació i el teixit empresarial són parts d'una mateixa equació que ha de permetre el nostre avanç com a societat mitjançant un intercanvi conceptualment generós

Cristina Garmendia

En aquesta sessió del cicle "Diàlegs Empresa i Societat", Cristina Garmendia, de la mà de Juan José Brugera, fa un repàs a la seva trajectòria professional i comparteix la seva experiència i la seva visió, des de la seva formació com a biòloga al seu actual càrrec com Presidenta de la Fundación Cotec, passant per la seva faceta política, empresarial o la seva dimensió filantròpica, i tenint com a eixos els temes centrals de la seva carrera, que són temes centrals del món actual: la ciència, la innovació, la tecnologia, la biotecnologia, la ètica ....

Juan José Brugera i Cristina Garmendia

I ho fa ressaltant, entre molts altres aspectes d'una sessió intensa, "el desplegament del nostre sistema de recerca, basat en el talent i en unes polítiques que van establir les bases d'un model adequat però que ara, arran de la crisi, està molt malmès. A nivell pressupostari estem cada vegada pitjor. Els estats no poden tenir veu sense un sistema de ciència i tecnologia que els sustenti. Hem de reparar els danys i reprendre l'impuls "; el fet que "Barcelona és una referència europea en el món de la biotecnologia. S'ha implementat un model que ha donat fruits i impacte i que atreu talent. El sector biomèdic, en tota la seva cadena de valor, funciona molt bé" o explicitant una sèrie de necessitats: que els professionals de l'ètica es formin en tecnologia per poder afrontar els reptes que la innovació presenta, que la ciutadania adopti els triomfs de la ciència tenint en compte que la seva socialització és una assignatura pendent a Europa, o bé la necessitat ineludible d'"estar atents a les grans transicions: l'economia digital i el seu impacte, l'economia circular, la implementació de la qual és ja imparable, la transformació en els fluxos d'inversió: del que és tangible a l'intangible...".

Cristina Garmendia

I la necessitat de tenir radicalment en compte que "el sistema de coneixement, la innovació i el teixit empresarial són parts d'una mateixa equació que ha de permetre el nostre avanç com a societat mitjançant un intercanvi conceptualment generós".