Vídeo de la taula rodona sobre La revolució non nata de la governança educativa

Durant la Sessió de presentació de la novena edició del Premi Ensenyament , la Fundació Cercle d’Economia va organitzar una taula rodona amb Alberto del Pozo i Carles Mata en què es van anar desgranant tots aquells aspectes de la Llei d’Educació de Catalunya – autonomia, direcció i aprenentatge de l’alumne- que no s’han desenvolupat suficient durant els darrers anys i que ajudarien a millorar el nostre sistema educatiu.