Propostes per a Catalunya

Juan José Brugera, Antón Costas, Montserrat Domínguez, Máriam Martínez-Bascuñán, Lucía Méndez i Fernando Vallespín

0

“[…] M’agradaria destacar que la nostra és una proposta que, essencialment, pretén mostrar que hi ha espai per trobar sortides al laberint en què ens trobem. Que si ens allunyem de posicions extremes, són moltes les fórmules que poden contribuir a sortir d’aquest carreró sense sortida. I, no menys important, que la nostra proposta pretén consolidar i modernitzar el model autonòmic atenent a l’interès general d’Espanya. I tot això convençuts de què aquest model pel qual vam apostar de forma tan majoritària en els inicis de la nostra època democràtica, segueix resultant la millor de les alternatives. Però tenint en compte, això sí, que el nostre esquema territorial requereix d’una profunda posada al dia que està pendent de fa massa temps. Són molts els anys en què, més que abordar una modernització del model en el seu conjunt, amb una visió a llarg termini, aquest ha estat objecte de continuats ajustaments, no sempre transparents, i fruit, principalment, de les urgències partidistes, d’uns i altres, a curt termini. […] El Cercle no pretén aportar la solució al conflicte, ni molt menys. Senzillament, volem contribuir al debat de veritat, el que es fonamenta en el diàleg, la transacció i l’acord. I, per això, es requereixen propostes. La nostra, i moltes altres més. […]

“Propostes per a Catalunya”, discurs de Juan José Brugera, 2018.01.16, Madrid