Ethics in New Economy

Ibukun Awosika

0

Ètica, valors, equitat, educació, família.

Ibukun Awosika, Presidenta del First Bank of Nigeria,  explica com van ser els seus inicis professionals a la societat nigeriana i els desafiaments que va trobar com a dona, i mentre ho fa amara tot el seu discurs d’aquests conceptes fonamentals que han dirigit la seva trajectòria i que deixa anar com píndoles de sensatesa: “mentre sigui el correcte sempre serà correcte, independentment de quines siguin les circumstàncies” ; “la fortalesa  dels vostres valors us mantindrà en peu quan tot canviï al vostre voltant”; “necessitem crear companyies que siguin justes i equitatives.


No podem obviar la nostra responsabilitat social en el nostre model de creixement econòmic.

Ibukun Awosika

La meva experiència indica, a més, que fer les coses com cal, d’una manera correcta, és rendible econòmicament”; “no podem obviar la nostra responsabilitat social en el nostre model de creixement econòmic”; “en moments de disrupció i canvi accelerat que modifiquen el teixit mateix de la nostra societat, és més important que mai recolzar-se en els valors, en allò que és correcte”…