Del poder a l’auctoritas en el govern de l’empresa

Helena Guardans, Marc Puig, Teresa Garcia-Milà.

0

Afirma la historiadora Mary Beard que “Si no percebem que les dones estan totalment dins de les estructures de poder, llavors el que hem de redefinir és el poder, no les dones”, i aquest és el punt de partida de la sessió “Del poder a l’auctoritas en el govern de l’empresa” que, dins el cicle “Persona i empresa”, reuneix Helena Guardans i Marc Puig, moderats per Teresa Garcia-Milà.

I és que, efectivament i segons Helena Guardans, “calen role models femenins que siguin visualitzats per homes i dones. El lideratge femení sovint no s’entén i es confon amb falta de capacitat. Hi ha un biaix inconscient que fa que la manera de dirigir sigui molt masculina”. I això on aquest lideratge existeix, perquè massa freqüentment “a mesura que pugem en l’escalafó de l’empresa el percentatge de dones disminueix.


Gestionar la diversitat evita el conflicte. I aconseguir la paritat és important, ja que facilita l’equilibri i la gestió

Helena Guardans

La proporció de dones amb estudis superiors no es reflecteix en els equips directius”, com confirma Marc Puig, que ressalta així mateix la importància del lideratge en contextos de creixement i transformació i la “necessitat de retenir el talent amb un projecte ambiciós, un sistema de valors amb què identificar-se i bons salaris”. I conclou Helena Guardans: “gestionar la diversitat evita el conflicte. I aconseguir la paritat és important, ja que facilita l’equilibri i la gestió. Per a nosaltres és una variable de mesura com qualsevol altra que indica que l’empresa ho està fent bé”.