Vídeo de la sessió Cultura i Mecenatge

Al 2015, la cultura va generar 3.757 milions d’euros a Catalunya, el que representa el 2% del PIB. El sector cultural és un sector estratègic i amb capacitat de creixement al nostre país, però és sobretot un indicador de progrés social. Un país amb més cultura és un país ric; amb més cohesió, innovació, esperit d’avantguarda i capacitat d’internacionalització.

La societat civil ha tingut sempre un pes important en el finançament de les activitats culturals: per cada euro que aporta l’administració pública, els ciutadans n’aporten dos. La participació del sector empresarial ha estat i és fonamental: avui més de 400 empreses al territori dediquen part dels seus recursos a promocionar i potenciar activitats de caràcter cultural.

La Fundació Catalunya Cultura es crea l’any 2015 amb quatre objectius: impulsar i incrementar aquesta cultura del mecenatge, facilitar un espai de connexió entre els projectes culturals i el sector empresarial, ajudar a millorar la capacitat i sostenibilitat dels projectes culturals que cerquen finançament privat, i promoure les condicions que permetin millorar la fiscalitat del mecenatge, entès com una inversió que garanteix el futur de la nostra societat.