Miquel Roca i Junyent

Al llarg de tota la sessió, Miquel Roca va anar desgranant els reptes de la prestació de serveis jurídics en aquests moments de transformació tecnològica, en què, el factor personal i l’experiència hi té molt a veure.