Amancio López

0

“Als inicis tens tant d’entusiasme que a aquestes altures ja no recordes les dificultats”.

El diàleg amb Amancio López va fer èmfasi en aquests inicis empresarials, en el seu optimisme com a opció vital (“el pessimisme està sobrevalorat”), en la voluntat de creació d’un projecte a llarg termini, “un projecte que tingui com a objectiu perseguir sempre un objectiu “.

Però també va destacar la gestió del present, la importància de la formació, el pes creixent d’Espanya en el total del turisme mundial, la necessitat de seguretat jurídica i, molt especialment, la seva preocupació davant l’aparició de nous models, de gegants globals que han de ser regulats i ordenats fiscalment, models d’especulació pura que poden tenir conseqüències destructives.