Prioritats de Despesa Pública

0

El document de treball  sobre la despesa pública tracta d’analitzar tant la priorització de les decisions de despesa com la gestió eficient  sota el principi de que una intervenció pública es justifica quan es produeixen errades del mercat, quan cal assegurar la provisió de béns públics o preferents i quan cal redistribuir la renda. Per tant, és tan necessari reflexionar sobre els principis bàsics que permeten gestionar la despesa como prioritzar-la adequadament.

Document del Grup de Treball sobre prioritats de despesa pública

pdf, 526 KB

Descàrrega