L’Escola Sadako i l’Institut Baix Camp guanyen el primer i el segon Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia

Durant l’acte que es va celebrar el dia 6 de maig a la seu de CaixaForum es va donar a conèixer el veredicte del Jurat del Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia:

El Jurat del Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia, reunit en sessió plenària el 19 de febrer de 2015, després de rebre informe detallat sobre les candidatures dels 57 projectes presentats per 60 centres educatius, va decidir seleccionar com a finalistes les 5 escoles i instituts següents:

  • Escola Sadako (Barcelona)
  • Escola Voramar (Barcelona)
  • Institut Baix Camp (Reus)
  • Institut El Castell (Esparreguera)
  • Institut Els Quatre Cantons (Barcelona)

Després de les visites als centres el Jurat va decidir atorgar el Segon Premi, dotat amb 6.000 euros, a l’Institut Baix Camp de Reus perquè ha reorganitzat integralment el seu funcionament mitjançant un sistema informàtic desenvolupat pel propi centre que dóna resposta a les necessitats i expectatives de tota la comunitat educativa del centre: alumnes, pares, professors i personal d’administració i serveis. Aquesta reorganització els ha permès implementar projectes i plans d’innovació per fer un aprenentatge actiu i cohesionat, molt personalitzat i plurilingüe.

És per aquesta capacitat de reinventar-se; per haver prioritzat l’assessorament als alumnes orientant-los cap els programes que s’ajusten més a les seves potencialitats; per la millora en els resultats acadèmics, i per aconseguir una taxa molt elevada de continuació dels seus estudiants en els estudis post-obligatoris, que el Jurat ha decidit atorgar-li el Segon Premi del Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia 2015.

I, d’altra banda, el Jurat va decidir atorgar el Primer Premi, dotat amb 12.000 euros, a l’Escola Sadako de Barcelona perquè és una escola exemplar i pionera en la innovació i la transformació dels processos d’aprenentatge basats en el protagonisme de l’alumnat en la construcció del propi coneixement, el treball en equip, el treball per competències i la interrelació d’aprenentatges. L’Escola ofereix un magnífic exemple d’un equip de professionals liderat per un equip directiu que ha impulsat la renovació pedagògica i didàctica, i ha sabut il•lusionar estudiants, famílies i docents en el desenvolupament d’un projecte d’aprenentatge compartit.

És per aquesta dimensió d’escola exemplar en quant a la cohesió de tota la comunitat educativa en torn d’un innovador projecte orientat cap el futur que el Jurat ha decidit atorgar-li el Primer Premi del Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=cjQWFtkmOaY

Vídeo de presentació de l’Escola Sadako

https://www.youtube.com/watch?v=NGdcFDPj_Uc

Vídeo de presentació de l’Institut Baix Camp