El rostre ocult de la crisi. Una fractura evitable

Sessió amb Enric Canet, Salvador Busquets i Alfred Pastor: