El nou pressupost de la Unió Europea: prioritats i oportunitats

0

Gert Jan Koopman, Director General de Pressupost de la Comissió Europea, presenta el nou pressupost multi anual 2021/2027 de la Unió Europea i destaca les seves claus:

més finançament per a les àrees prioritàries, mecanismes per protegir l’estat de dret dels riscos financers, centrat en aquelles partides en les quals Europa representa un valor afegit, menys burocràtic, més àgil i més flexible per tal de poder respondre a urgències i crisis imprevistes.

D’aquesta manera, per exemple, el pressupost per a la gestió de fronteres exteriors, migració i asil es reforçarà, arribant a més de 35.000 milions d’euros, en comparació als 13.000 milions per al període 2014-2020. O augmentarà la partida dedicada al programa Erasmus com a mitjà clau en la creació d’una societat civil europea realment integrada.